Instalatéři - Topenáři - Plynaři - Revize plynu

slide

Revize plynu

Pravidelně kontrolovaný plynový kotel a plynové rozvody jsou zárukou, že plynové zařízení je bezpečné. Revize plynu, respektive plynových zařízení a plynových soustav, jsou povinné ze zákona – dáno vyhláškou č. 85/1978 Sb. a musí se provádět 1 krát za 3 roky. Rozhodně se nevyplatí pravidelné revize plynu zanedbávat, neboť v případě jakýchkoli problémů a následných vyšetřování v závěru můžete nést veškerou zodpovědnost za způsobenou škodu.

Odborně způsobilý revizní technik Vám provede kontrolu odběrného plynového zařízení od hlavního uzávěru plynu až po připojený spotřebič, vč. spotřebiče. Do kontroly nespadá plynoměr, neboť ten je vlastnictví příslušného dodavatele plynu.
Revize bude provedena na hlavním uzávěru plynu, rozebíratelných spojů a uzávěry větví stoupacích vedení, dále na plynových regulátorů a plynových spotřebičů, zkontrolujeme plynovod s příslušenstvím ve společných prostorách.
Závěrem bude sepsána revizní zpráva, kterou je potřeba uschovat. V případě objevených závad se poté s Vámi domluvíme na opravě.

Kromě revize plynových zařízení je potřeba také jednou do roka nechat provést posudek kouřových cest. Od roku 2011 je to povinnost vyplývající ze zákona (nařízení vlády č. 91/2010 Sb.). A neplatí jen pro domy a byty, ale i pro rekreační zařízení, tedy pro chaty a chalupy. Díky této pravidelné revizi komínu a jeho průchodnosti budete ochráněni před nebezpečným oxidem uhelnatým.